בית ספר אליאנס, כי"ח, ירושלים, ישראל | י' תמוז תשפ"ג 29.06.2023 | שעת התחלה 09:00
שניות
דקות
שעות
ימים
השתלמות מורי דרך - סיור
"בעקבות משכילים, קנאים וציוניים"


עם טל חניה


ההשתלמות מוכרת במשרד התיירות לחידוש רישיון מורה דרך
ההשתתפות עבור מורי דרך בלבד

מייל מסודר עם פרטים נוספים ישלח בסמוך למועד
פרטים נוספים באתר חיבה hibba.org

צור קשר

שלחו