מרכז חיבה, הרב הרצוג, ירושלים, ישראל | י"א כסלו תשפ"ה 12.12.2024 | שעת התחלה 09:00
שניות
דקות
שעות
ימים
יום עיון שמואל בהט | ירושלים הנודעת לא נודעת


יום העיון יעסוק בנושאים ובאתרים מוכרים ולא מוכרים בירושלים של העת החדשה. חלק מן הנושאים מוכרים לכאורה אך כשמעיינים
בהם מחדש מגיעים למסקנות חדשות לגמרי.


ההשתלמות מתקיימת במרכז חיבה בירושלים

השתלמות מספר 5501

צור קשר

שלחו